Да не използваш докрай умовете, знанията, способностите и активите на твое разположение, е пропусната възможност за създаване на ексклузивни събития подсилващи връзката с потенциалните и настоящи клиенти.

Много по-ефективно е да ползваш съществуващите инструменти за по-голям обхват на действие отколкото да се ограничат в конкретна и вече договорена кампания.

Целта е да обединяваме и организираме тези активи и ресурси за по-голям пазарен и имиджов успех чрез нашето сътрудничесво!

Знаейки, че влияем позитивно на фенове и клиенти разработваме различни форми на допълнителни дейности, които да подсилят резултатите от кампаниите с минимален допълнителен ресурс.

Не се колебайте да ни контактувате за детайлна информация.