Всеки профисионален и отговорен атлет трябва да е наясно, че неговият принципал или спонсор очаква и търси възвръщаемост на инвестициите си. Важна съставка от този процес са медийните изяви на екипажа в качеството му на комуникатор, лице и посланик на бранда.

Разбирайки тази отговорност и нейната важност нашият фокус е насочен не само към доброто класиране, но и към адекватното изпълнение на медийните си ангажименти, както по време на състезанията, така и за времетраенето на цялата кампания.

Екипажът се състои от четирима доказани победители, всеки с опит над 35 години, успехи и титли от много регати, както и от четирима млади състезатели с неуспорими качества и потенциал.

Приоритетни цели са да предоставяме ползи за нашите партньори и да печелим регати без да губим уважението на противниците си!